this website is under construction but here are some (miniaturized) examples of what you can expect in the video section:
deze website is in opbouw maar hier zijn alvast wat (miniatuur) voorbeelden van wat u kunt verwachten in de video afdeling:

............nature.....................................time lapse.......................................slow motion.....................................arty................
- - -

in the meantime, thank you for visiting my youtube channel:
in de tussentijd, dank voor uw bezoek aan mijn youtube kanaal:
johvdz - youtube
( opens in new window.....opent in nieuw venster )